นาฬิกาชีวภาพผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุโรคนอนไม่หลับโดยที่คุณคาดไม่ถึง !

| | ,

โรคนอนไม่หลับ มีหลายโรคที่อาจเกี่ยวข้องและส่งผลให้นอนไม่หลับ ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับต้องหมั่นคอยสังเกตและระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยต้องพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยอาการโดยละเอียด เพื่อทำการรักษาให้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด นอกจากนี้ โรคนอนไม่หลับยังมีความเกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายที่ทำงานผิดปกติได้อีกด้วย ว่าแต่นาฬิกาชีวภาพคืออะไร เราไปทำความรู้จักดังนี้กันเลย

นาฬิกาชีวภาพ คืออะไร?

นาฬิกาชีวภาพคือ กลไกทางชีวภาพของร่างกาย ที่ควบคุมทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น หิว อาหารง่วงนอน หรือควบคุมการหลั่งของสารเคมีต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งหากนาฬิกาชีวภาพทำงานบกพร่องหรือเกิดความผิดปกติ อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงโรคนอนไม่หลับได้

โรคนอนไม่หลับที่เกิดจากนาฬิกาชีวภาพผิดปกติ มีอะไรบ้าง?

1.โรคนอนไม่หลับที่เกิดจากนาฬิกาชีวภาพเดินช้ากว่าปกติ

เมื่อนาฬิกาชีวภาพเดินช้ากว่าปกติจะส่งผลต่อโรคนอนไม่หลับคือ ทำให้ผู้ป่วยหลับได้ช้ามาก และไม่รู้สึกง่วง แต่จะรู้สึกง่วงเมื่อเวลาดึกมาก เช่น ตี 2 และแม้พยายามนอนเร็วก็ไม่สามารถนอนหลับได้ ดังนั้นผู้ป่วยจะอ่อนเพลียในระหว่างวัน เครียด และรู้สึกกดดัน ซึ่งโรคนอนไม่หลับที่เกิดจากนาฬิกาชีวภาพเดินช้ากว่าปกติ มักเกิดกับวัยรุ่น ซึ่งวิธีการรักษาเบื้องต้น ต้องเลื่อนเวลานอนให้ช้าเพื่อปรับเวลานาฬิกาชีวภาพเดินช้ากว่าปกติให้กลับสู่ภาวะที่สมดุล เช่น เลื่อนเวลานอนจากตี 2 เป็นตี 5 จนร่างร่างกายสามารถปรับตัวได้ แต่ผู้ป่วยต้องอดทนเป็นอย่างมากและต้องมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

2.โรคนอนไม่หลับที่เกิดจากนาฬิกาชีวภาพเดินเร็วกว่าปกติ

อาการของผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับที่เกิดจากนาฬิกาชีวภาพเดินเร็วกว่าปกติ จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการง่วงนอนเร็วกว่าปกติ เช่น ช่วง 5-6 โมงเย็น ก็มีอาการง่วงนอนแล้ว และส่งผลให้เกิดการตื่นนอนเร็วตามมาอีกด้วย ดังนั้น ผู้ป่วยก็จะมีอาการเช่นเดียวกับอาการของโรคนอนไม่หลับที่เกิดจากนาฬิกาชีวภาพเดินช้ากว่าปกติ และอาจใช้วิธีรักษาแบบเดียวกันซึ่งเป็นลักษณะที่ทำตรงกันข้าม เช่น การเลื่อนเวลานอนให้เร็วขึ้น และจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตลอดการรักษา

3.โรคนอนไม่หลับที่เกิดจากการทำงานเป็นกะ

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโรคนอนไม่หลับและการทำงานเป็นกะนั้น อยู่ที่ผู้ป่วยที่นอนไม่เป็นเวลา ซึ่งสาเหตุการนอนไม่เป็นเวลา อาจมาจากการทำงานที่ใช้ระยะเวลาไม่แน่นอน หรือผู้ที่ต้องทำงานเป็นกะนั่นเอง โดยอาการที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ผู้ป่วยนอนหลับยาก หรือหลับไม่มีคุณภาพ และตื่นเร็วขึ้น ทำให้รู้สึกง่วงในตอนกลางวันและขาดสมาธิ วิธีการรักษาเบื้องต้นตามคำแนะนำของแพทย์คือ ต้องไม่ทำงานในกะกลางคืนเกิน 4 คืนติดต่อกัน หรือการจัดห้องนอนที่เงียบ สงบ และต้องไม่มีแสงสว่างรบกวน

ผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับที่ต้องเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของนาฬิกาชีวภาพ ต้องคอยหมั่นสังเกตและปรับตัวเพื่อช่วยรักษาอาการผิดปกติเหล่านี้ให้กลับมาสมดุล ถ้าไม่ดีขึ้นต้องปรึกษาแพทย์และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การรักษาได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

Previous

ยาพาราเซตามอลจะกินอย่างไรให้ไม่มีอันตราย

ตำรับความงามจากน้ำผึ้ง

Next

Leave a Comment