สาเหตุโรคนอนไม่หลับ หากรีบรู้จักและเข้าใจก็รับมือได้ ไม่ยาก !

| | ,

สาเหตุของโรคนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยากนั้นมีด้วยกันหลายประการ เราจะพาคุณไปดูกันว่ามีสาเหตุใดบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือและแก้ปัญหาโรคดังกล่าวได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น

1.นอนไม่หลับ โดยไม่รู้สาเหตุ

หลายคนที่มีอาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยากมักจะหาสาเหตุไม่เจอ แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจ เพราะนี่เป็นอาการของโรคนอนไม่หลับขั้นต้นที่จะค่อยๆ คืบคลานเข้ามาในชีวิตการนอนแล้ว พัฒนากลายเป็นโรคนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะผู้ป่วยไม่ได้สังเกต จนปล่อยให้การนอนไม่หลับเกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเอง

2.ความผิดปกติของร่างกาย

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วย ย่อมส่งผลถึงการนอนหลับได้ โดยสามารถเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาการผิดปกติหรือการเจ็บป่วยของร่างกายที่ส่งผลต่อการนอนหลับ ได้แก่ โรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน โรคไต โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคหยุดหายใจขณะหลับ ไทรอยด์ การติดสารเสพติด โรคหัวใจ อาการไอเรื้อรัง อาการปวดตามร่างกาย เช่น ปวดกระดูก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ การกระตุกของแขนหรือขาในขณะหลับ ซึ่งเกิดจากร่างกายขาดธาตุเหล็กโดยจะมีการกระตุกเป็นพัก ๆ ส่งผลให้หลับ ๆ ตื่นๆ ทำให้การนอนหลับไม่มีคุณภาพ และผลจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนบางประเภท เช่น โปรเจสเตอโรน หรือการเปลี่ยนแปลงระดับเมลาโทนินที่มีปริมาณลดลง เมื่อมีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งจะทำให้นอนหลับได้ยากมากขึ้น

3.สภาพจิตใจ

สภาพจิตใจที่วุ่นวายหรือปัญหาต่าง ๆ ที่คอยมารบกวนจิตใจ ล้วนส่งผลให้นอนไม่หลับทั้งสิ้น และอาจส่งผลระยะยาวให้เกิดโรคนอนไม่หลับแบบเรื้อรังได้ ซึ่งปัญหาด้านสภาพจิตใจที่ทำให้นอนไม่หลับ ได้แก่ โรคทางจิตเวช ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง โดยต้องใช้ยาในการรักษาและการหาสาเหตุให้เจอแล้วแก้ไขที่ต้นเหตุ หรือโรคเครียด ความซึมเศร้าและเป็นกังวล ซึ่งมักส่งผลให้นอนไม่หลับในระยะเริ่มต้น และพัฒนาเป็นโรคนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง นอกจากนี้โรคเครียดยังอาจพัฒนากลายเป็นโรคจิตได้ โดยผู้ที่เป็นโรคเครียดอาจจะเผชิญกับภาวะที่เป็นสิ่งเร้าหรือกระตุ้นทั้งในทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะยิ่งทำให้ซึมเศร้าและจิตใจหดหู่ และมักจะส่งผลร้ายเป็นโรคนอนไม่หลับตามมาได้นั่นเอง

4.สาเหตุอื่นๆ

นอกจากเหตุที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น ยังมีเหตุอื่นที่ส่งผลให้นอนไม่หลับ เช่น พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมดุลก่อนนอนหรือการบริโภคคาเฟอีนในปริมาณที่มากเกินไป หรือการใช้ยากระตุ้นประสาทหรือยาที่มีฤทธิ์ทำให้สมองตื่นตัว นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การจัดการสภาพแวดล้อมในห้องนอน การเดินทางข้ามเขตเวลา การออกกำลังกาย ล้วนมีผลต่อการนอนหลับแทบทั้งสิ้น หากผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับไม่ระมัดระวังหรือกระทำกิจกรรมใดที่ขาดความสมดุลหรือไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาบางชนิด อาจทำให้เกิดโรคไม่หลับชนิดเรื้อรังตามมาได้

จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก มีด้วยกันหลายอย่าง แต่ประการสำคัญคือ การทำความเข้าใจและการรู้จักสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับ แล้วพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หากจำเป็นหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนในการรักษาโรคนอนไม่หลับจะเป็นผลดีที่สุด

 

Previous

ไขมันคืออะไร มารู้จักกันดีกว่า

สรรพคุณดีๆ ของ “ขิง” และประโยชน์ในการรักษาโรค

Next

Leave a Comment