ศาสตร์แห่งการนวดบำบัด รักษาโรคนอนไม่หลับได้ผล !

| | ,

การบำบัดโรคนอนไม่หลับด้วยวิธีการนวด เป็นการบำบัดแบบการแพทย์แผนจีนโดยใช้มือนวดเพื่อ กระตุ้นให้นอนหลับได้ง่าย ทำให้ร่างกายมีอาการผ่อนคลาย และยังช่วยให้เลือดมีการไหลเวียนได้ดีขึ้น โดยจะใช้วิธีการนวดด้วยมือรวมไปถึงการกดและคลึงในบริเวณจุดที่กำหนด ซึ่งการนวดที่ช่วยบำบัดอาการโรคนอนไม่หลับ หรือแก้อาการนอนหลับยาก เราควรนวดด้วยวิธีที่ถูกต้องในบริเวณต่อไปนี้

1.นวดบริเวณหลังและไหล่

เป็นการใช้ฝ่ามือนวดคลึงบริเวณจุดไตที่หลัง ประมาณ 50 ครั้ง จากนั้นจึงเปลี่ยนบริเวณนวดไปบริเวณที่ใกล้สะดือในทิศทางตามเข็มนาฬิกาประมาณ 50 รอบ ต่อจากนั้นใช้ฝ่ามือทั้งซ้ายและขวานวดคลึงที่หลังอย่างช้า ๆ แต่เพิ่มแรงกดให้แน่น นวดคลึงจนรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนร้อนให้หยุดนวด และเปลี่ยนไปคลึงจุดหัวใจ จุดตับ จุดม้าม ต่อไปเป็นเวลา 2 นาที การนวดบริเวณนี้จะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้รู้สึกง่วงนอน

2.นวดบริเวณศีรษะ

การนวดที่บริเวณศีรษะ เป็นการใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดไปบนจุดระหว่างคิ้วบริเวณเหนือคิ้ว ซึ่งเรียกว่าจุดยิ่นถาง นวดจุดนี้ประมาณ 100 แล้ว จึงเลื่อนหัวแม่มือทั้งสองข้างมายังบริเวณขมับ แล้วนวดเบา ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มความหนักขึ้นแล้วผ่อนแรงลง จากนั้นทำสลับจากเบาไปหนัก แบบนี้ให้ได้ประมาณ 10 ครั้ง จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

3.นวดบริเวณกล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์

กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ (Sternocleidomastoid muscle) หรือ สเตอร์โนมาสตอยด์ (sternomastoid) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในส่วนนอกของลำคอ ทำหน้าที่ในการหมุนและการงอของศีรษะ และทำงานร่วมกับกลุ่มของกล้ามเนื้อสคาลีนนัส (scalenus muscles) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของช่องอกระหว่างการหายใจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แนวของกล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ในการแบ่งกายวิภาคของลำคอเป็นสองส่วน

ได้แก่ พื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหน้า (anterior triangle of neck) และพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหลัง (posterior triangle of neck) การนวดบริเวณนี้ เป็นการนวดที่ต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนางบีบเบา ๆ บริเวณกล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ ประมาณ 3-5 ครั้ง แล้วจึ่งเลื่อนไปกดบริเวณไหล่ ที่เรียกว่าจุดเจียนจิ่ง ประมาณ 2 นาที ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและบรรเทาอาการอ่อนล้า

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังก่อนตัดสินใจนวดเพื่อบำบัดอาการนอนไม่หลับ เช่น ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนทำการนวด หากจำเป็น ต้องเว้นจากการดื่มมากกว่า 1 ชั่วโมง และก่อนทำการนวด ต้องสำรวจเครื่องประดับตามร่างกายให้ละเอียดถี่ถ้วน และควรปลดออกเพื่อป้องกันการทิ่มแทง และประการสำคัญนั้น ไม่ควรนวดด้วยการทุบตี แต่ควรนวดคลึงตามวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยให้การนวดมีประสิทธิภาพช่วยบำบัดโรคนอนไม่หลับได้

การรักษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับนั้น มีหลายวิธี และทุกวิธีควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ และการนวดเพื่อบำบัดก็เช่นเดียวกัน ไม่ควรชะล่าใจหรือยกเว้น ต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้เกิดความปลอดภัยละได้ประโยชน์มากที่สุด

Previous

ปัญหาสุขภาพผิว ผิวบาง VS ผิวแพ้ง่าย แตกต่างกันอย่างไร ตอนที่ 3

เลิกเถอะความอ้วนเพราะล้วนเกิดโรค

Next

Leave a Comment