3 ประเภทโรคนอนไม่หลับ หากเข้าใจก็เตรียมรับมือได้ง่ายขึ้น

| | ,

โรคนอนไม่หลับ หรือปัญหาการนอนหลับยากมักเป็นอาการที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่รบกวนสุขภาพค่อนข้างมากทีเดียว ทั้งยังบั่นทอนจิตใจผู้ที่เป็นโรคหรือมีอาการดังกล่าว ซึ่งหากมีอาการมาก จะส่งผลให้สมาธิในการทำงานลดลง ความจำสั้นลง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ความสุขในการใช้ชีวิตก็ย่อมลดน้อยลงตามไปด้วย ว่าแต่โรคนอนไม่หลับ สามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท แต่ละประเภทเป็นอย่างไรบ้าง เราลองไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้น เพื่อจะได้รับมือและทำการรักษาได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

3 ประเภทโรคนอนไม่หลับ

1.ประเภทชั่วคราว

โรคนอนไม่หลับแบบชั่วคราว หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้ เหตุเพราะมีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวบางอย่างมารบกวนจิตใจให้ครุ่นคิด หรือมีสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดและทำให้กังวล เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหากับเพื่อน ปัญหาในที่ทำงาน แต่ไม่ต้องกังวลมากนัก เนื่องจากโรคนอนไม่หลับชั่วคราวจะแสดงอาการประมาณ 2-3 วัน ก็จะหายไปเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่บางครั้ง หากอาการไม่ดีขึ้น อาจต้องมีการใช้ยาคลายเครียดหรือยานอนหลับ เพื่อช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้น โรคนอนหลับประเภทนี้ ไม่ถือเป็นประเภทที่รุนแรงและถึงขึ้นต้องรักษา

2.ประเภทต่อเนื่อง

โรคนอนหลับประเภทต่อเนื่อง หรืออาการนอนไม่หลับเป็นระยะ ๆ มักเกิดขึ้นต่อเนื่อง และเมื่อรักษาอาการนอนไม่หลับประเภทชั่วคราวแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือไม่หายไป อาจเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มารบกวนจิตใจยังไม่สิ้นสุด และยังมารบกวนหรือเพิ่มความเครียดเป็นช่วง ๆ ต่อเนื่องกันไปเป็นเวลานาน เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับซ้ำ และรักษาแล้วไม่หายขาด แต่จะกลับมาเกิดอาการนอนไม่หลับวนซ้ำเป็นระยะ ๆ แต่จะสังเกตว่า อาการนอนไม่หลับประเภทต่อเนื่องนั้น จะไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกิน 3 สัปดาห์ หากในช่วงเวลานี้ ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น แต่หากผู้ที่นอนไม่หลับไม่แน่ใจหรือกังวลใจ ควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์อาการอย่างถูกต้องตามหลักวิธี และวางแนวทางการรักษาเพื่อให้โรคนอนไม่หลับประเภทนี้หายขาด

3.ประเภทเรื้อรัง

โรคนอนไม่หลับประเภทนี้ เกิดต่อเนื่องจากโรคนอนไม่หลับประเภทที่ 2 ซึ่งรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือไม่หายขาด หรือนอนไม่หลับมากกว่า 3 สัปดาห์แล้วยังไม่หายก็จะถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง โดยอาจกินเวลายาวนานเป็นเดือนหรือเป็นปี ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคนั้นพบได้หลากหลาย เช่น โรคเครียดที่มีประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยครุ่นคิดหรือเครียดตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนถึงอาการนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง และการรักษานั้น จะต้องมีการรักษาที่ต้นเหตุของการเกิดโรค รวมถึงการปรับปรุงกรรมวิธีและกระบวนการในการนอน โดยทั้งหมดนี้จะต้องปรึกษาแพทย์โดยทันที

โรคนอนไม่หลับทั้ง 3 ประเภท เป็นสิ่งที่กวนใจอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตและการทำงานลดลง ซึ่งการรักษาที่ถูกวิธีอย่างแท้จริงต้องไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาให้หายขาด ก็จะทำให้ชีวิตกลับมามีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงได้อีกครั้ง

Previous

รักษาโรคนอนไม่หลับด้วยวิธีจำกัดการนอน

7 โรคที่ไม่ควรมองข้าม! สาเหตุโรคนอนไม่หลับโดยที่คุณไม่รู้ตัว

Next

Leave a Comment