จิตใจ

การผ่อนคลายความเครียด เพื่อความสุขทั้งใจ และกาย

การที่เราจมอยู่กับความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจ ทั้งนี้ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน และอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยาก รวมถึงระดับความเครียดของแต่ละคนก็แตกต่างกัน แต่เราสามารถรับมือได้

Read more

ปรับสภาพจิตใจ

ปรับสภาพจิตใจอย่างไรเมื่อมีอารมณ์โกรธ

เรามีเคล็ดลับดีๆ เป็นแนวทางสำหรับท่านที่ต้องการฝึกฝนสภาวะทางจิตใจเพื่อให้มีระดับEQ ที่ดีสามารถควบคุมสภาพอารมณ์ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์แบบไหนในชีวิตก็สามารถทำความเข้าใจและควบคุมให้ไปในทิศทางที่ดี