อื่น ๆ

แก้นิสัยคนมองอะไรในแง่ลบ ลดความเครียดได้

คนเราทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมองโลกและสิ่งรอบตัวในแง่บวกและแง่ลบอยู่เสมอ การที่จะมองโลกในแง่เดียวเลยก็เป็นสิ่งที่ไม่พอดีสำหรับการใช้ชีวิตของคนเราเท่าไหร่นัก ดังนั้น หากอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ต้องรู้จักมองโลกให้อยู่แบบกึ่งกลางอยู่เสมอ ไม่มองในแง่ดีจนเกินไปจนทำให้ดูเหมือนกับเป็นคนโลกสวยที่คอยมีความคิดที่คัดแย้งกับผู้อื่น

Read more

โรคเครียด

10 วิธีแก้ “โรคเครียด” ในที่ทำงาน

มนุษย์ทำงานทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ทั้งพนักงานบริษัท ครู อาจารย์ ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการล้วนต้องประสบปัญหาความเครียดจากการทำงานทุกคน ไม่ว่าจะมาจากผู้บัญคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องหรือลูกค้า คู่ธุรกิจที่เราต้องติดต่อประสานงานด้วย สิ่งเหล่านี้เมื่อต้องประสบพบเจอหรือสะสมไปเรื่อย ๆ อย่างก่อให้เกิดโรคเครียดได้

Read more

ความฉลาดทางอารมณ์

วิธีเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

เรื่องของ EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเรื่องที่มีคนพูดกันเยอะแยะ และเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญกันมากในปัจจุบันนี้ และมีคนพูดถึงวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เยอะแยะมากมาย บางทีก็แนะนำมาเป็นข้อๆ ให้ปฏิบัติตามกันไปเป็นข้อๆ แต่หากจะเอาแบบสะเด็ดน้ำ ให้เหลือแต่แก่นแกนมันเพียงข้อเดียว ก็สามารถทำได้ !

Read more