การควบคุมอารมณ์

ปรับสภาพจิตใจ

ปรับสภาพจิตใจอย่างไรเมื่อมีอารมณ์โกรธ

เรามีเคล็ดลับดีๆ เป็นแนวทางสำหรับท่านที่ต้องการฝึกฝนสภาวะทางจิตใจเพื่อให้มีระดับEQ ที่ดีสามารถควบคุมสภาพอารมณ์ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์แบบไหนในชีวิตก็สามารถทำความเข้าใจและควบคุมให้ไปในทิศทางที่ดี