กาแฟดีต่อสุขภาพ

กาแฟ

กาแฟ (Coffee) ดื่มอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

ในปัจจุบันค่านิยมในการบริโภคของผู้คนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆ กาแฟได้กลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากในทุกช่วงวัยทุกกลุ่มและทุกสาขาอาชีพมีตั้งแต่วัยรุ่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษาจนถึงวัยทำงานและวัยสูงอายุ

Read more