ข้อควรระวังของน้ำผึ้ง

ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของน้ำผึ้ง พร้อมทั้งข้อควรระวัง

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้งถือเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมาให้มนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์  และที่เรารู้จักกันดีคือน้ำผึ้งมีสรรพคุณทางยารักษาโรคช่วยบำรุงร่างกาย และถือเป็นยาอายุวัฒนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ แต่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกัน อีกทั้งยังมีการจำแนกสรรพคุณของน้ำผึ้งตามประเภทของแหล่งวัตถุดิบที่ผึ้งไปลำเลียงน้ำหวานจาก

Read more