ข้อดีกุหลาบมอญ

กุหลาบมอญ

“กุหลาบมอญ”ประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในความงาม

ดอกกุหลาบ สัญลักษณ์แห่งการแสดงความรักต่อกัน แต่ทราบกันหรือไม่ว่า นอกจากความงามและความหอมแล้ว ดอกกุหลาบยังสามารถนำมาทำเป็นของกินของใช้ได้อีกด้วยค่ะ

Read more