ข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม

สัญญาณเตือนทั้ง 3 ข้อภาวะข้อเข่าเสื่อม

ภาวะข้อเข่าเสื่อม นั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นจึงเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันยังพบว่ามีผู้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอีกด้วย สาเหตุจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตการปล่อยให้น้ำหนักตัวอ้วนเกินก็มีส่วน

Read more