จอประสาทตาเสื่อม

โรคจอประสาทตาเสื่อมป้องกันได้ ก่อนถึงขั้นตาบอด!

ในปัจจุบันโรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นโรคที่พบในกลุ่มคนวัยทำงานมากขึ้น ทั้งที่ในอดีตเป็นโรคของคนหลังเกษียณ เนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนส่วนใหญ่ใช้สายตาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ … Read more