ชาใบหม่อน

ชาใบหม่อน

ประโยชน์ทั้ง 8 ประการของชาใบหม่อน

ชาใบหม่อน เป็นชาที่มีราคาไม่สูงนักหากเทียบกับคุณประโยชน์มาก ในการบันทึกการเพาะใบหม่อนปลูกของชาวจีนพบว่ามีการปลูกต้นหม่อนมามากกว่าสามพันปีแล้ว ส่วนต่างๆ ของหม่อนก็ถูกนำมาใช้ในสารพัดประโยชน์ที่แตกต่างกัน

Read more