ดูแลตัวเองในช่วงวัยทอง

ดูแลตัวเอง

“เคล็ดลับดูแลตัวเองในช่วง วัยทอง”

วัยทอง คือ วัยที่หมดประจำเดือนโดยเฉลี่ยเริ่มต้นที่อายุ 50 ปี ส่วนสภาพที่บ่งบอกเรื่องวัยทองได้ชัดเจนที่สุด คือ เรื่องของผิวพรรณซึ่งเรื่องการเสื่อมสภาพของผิวนั้นเกิดได้ทั้งจากแสงแดด การสูบบุหรี่ มลภาวะ รวมถึงสารเคมีต่างๆ ดังนั้น เมื่อคุณผู้หญิงเข้าสู่วัยทองจึงควรดูแลผิวพรรณตัวเองมากเป็นพิเศษ

Read more