ดูแลสุขภาพตรีผลา

ตรีผลา

ตรีผลามหาพิกัดกับคุณสมบัติด้านสุขภาพและความงาม

ในปัจจุบันด้วยภาวะที่รีบเร่ง และเคร่งเครียดทำให้ละเลยการดูแลตัวเองในด้านโภชนาการ ส่วนมากจะพึ่งอะไรก็ได้ที่รวดเร็วทันใจ เช่น อาหารฟาสฟู้ด อาหารแช่แข็ง ฯลฯ ทำให้ธาตุแปรปรวน รวมถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ภาวะการงานที่เครียด จึงทำให้ป่วยได้ง่าย

Read more