นาฬิกาชีวภาพ

นาฬิกาชีวภาพผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุโรคนอนไม่หลับโดยที่คุณคาดไม่ถึง !

โรคนอนไม่หลับ มีหลายโรคที่อาจเกี่ยวข้องและส่งผลให้นอนไม่หลับ ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับต้องหมั่นคอยสังเกตและระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยต้องพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยอาการโดยละเอียด เพื่อทำการรักษาให้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด นอกจากนี้ โรคนอนไม่หลับยังมีความเกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายที่ทำงานผิดปกติได้อีกด้วย ว่าแต่นาฬิกาชีวภาพคืออะไร เราไปทำความรู้จักดังนี้กันเลย

Read more