น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ประโยชน์และสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

มะพร้าวจัดได้ว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน และคนไทยคุ้นเคยกับมะพร้าวมาตั้งแต่โบราณกาล คนไทยเราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวแทบทุกส่วน มะพร้าวแก่ก็นำมาขูดคั้นเป็นกะทินำมาประกอบอาหารคาวหวาน มะพร้าวอ่อนก็สามารถทานได้ทั้งน้ำและเนื้อ และทุกส่วนของต้น

Read more