บำบัดโรคนอนไม่หลับ

วิธีบำบัดโรคนอนไม่หลับด้วยตัวคุณเอง (2)

การบำบัดอาการนอนไม่หลับเบื้องต้น นอกจากการส่งเสริมสุขอนามัยและการสร้างพฤติกรรมการนอนที่ดีให้ตนเอง ด้วยการจัดห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะ การรับประทานอาหาร และการบำบัดการนอนไม่หลับด้วยอาหารเสริมแล้ว ยังมีสิ่งที่ควรปฏิบัติและควรหลีกเลี่ยงอีกหลายประการ ดังนี้

Read more

วิธีบำบัดโรคนอนไม่หลับด้วยตัวคุณเอง (1)

การรักษาและบำบัดโรคนอนไม่หลับหรืออาการนอนหลับยาก สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง หากผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับขั้นต้น การบำบัดโรคนอนไม่หลับด้วยตนเองนั้น เกี่ยวข้องกับการจัดสุขลักษณะของการนอนให้ดี มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและการสร้างพฤติกรรมการนอนที่ดีให้ตนเอง โดยมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

Read more