ประโยชน์น้ำมะพร้าว

มะพร้าว

“มะพร้าว”ผลไม้มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เรา

มะพร้าวถือเป็น ต้นไม้แห่งชีวิตของคนไทยตามภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิม ที่นิยมปลูกกันทุกครัวเรือน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สารพัด มะพร้าวเป็นผลไม้ที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่สำคัญของผู้คนในแถบเอเซียแปซิฟิค แอฟริกาและอเมริกากลางมานานนับพันปี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งอาหารและยาจำแนกตามแต่ส่วนของมะพร้าว

Read more