ปัสสาวะ

โรคปัสสาวะบ่อย มีจริงหรือไม่ จะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังเป็น?

โรคปัสสาวะบ่อย เป็นอาการที่เกิดได้ทั้งกับชายและหญิง โดยมักพบในอายุวัยหนุ่มสาว-วัยทำงาน ซึ่งสังเกตได้จากจำนวนการปัสสาวะ ที่มากกว่าวันละ 8 … Read more