ผอมได้แม้จะทานมื้อเย็น

ผอมได้แม้จะทานมื้อเย็น ตอนที่ 4

ผอมได้แม้จะทานมื้อเย็น

การปรับเปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานไปในแต่ละวันนั้นสามารถช่วยให้เราลดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องอดอาหาร อย่างที่เราได้ลงข้อมูลไว้สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นลดน้ำหนักโดยจัดเป็นโปรแกรม 3 เดือน โดยระยะแรกที่ทราบกันก็คือ เปลี่ยนจากการทานข้าวขาวมาเป็นข้าวไม่ขัดสีอย่างพวกข้าว

Read more