ผักผลไม้ 5 สี

ผักผลไม้ 5 สี

ประโยชน์หลากหลายจากผักผลไม้ 5 สี

เป็นที่รู้กันว่าในผัก และผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยทั้งเรื่องป้องกันโรคต่างๆตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคร้ายแรงอย่างเช่น มะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น

Read more