ผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับ

วิธีบำบัดโรคนอนไม่หลับด้วยตัวคุณเอง (2)

การบำบัดอาการนอนไม่หลับเบื้องต้น นอกจากการส่งเสริมสุขอนามัยและการสร้างพฤติกรรมการนอนที่ดีให้ตนเอง ด้วยการจัดห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะ การรับประทานอาหาร และการบำบัดการนอนไม่หลับด้วยอาหารเสริมแล้ว ยังมีสิ่งที่ควรปฏิบัติและควรหลีกเลี่ยงอีกหลายประการ ดังนี้

Read more

วิธีบำบัดโรคนอนไม่หลับด้วยตัวคุณเอง (1)

การรักษาและบำบัดโรคนอนไม่หลับหรืออาการนอนหลับยาก สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง หากผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับขั้นต้น การบำบัดโรคนอนไม่หลับด้วยตนเองนั้น เกี่ยวข้องกับการจัดสุขลักษณะของการนอนให้ดี มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและการสร้างพฤติกรรมการนอนที่ดีให้ตนเอง โดยมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

Read more

สาเหตุโรคนอนไม่หลับ หากรีบรู้จักและเข้าใจก็รับมือได้ ไม่ยาก !

สาเหตุของโรคนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยากนั้นมีด้วยกันหลายประการ เราจะพาคุณไปดูกันว่ามีสาเหตุใดบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือและแก้ปัญหาโรคดังกล่าวได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น

Read more

โรคจิต โรคประสาท ปัญหาทางใจ ส่งผลร้ายต่อโรคนอนไม่หลับ

ผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับที่ต้องเผชิญกับปัญหาการนอนหลับยาก ถือเป็นความทุกข์ใจอย่างยิ่ง และโดยเฉพาะการมีสิ่งต่าง ๆ มารุมเร้าจิตใจให้ต้องกังวล จะยิ่งส่งผลให้อาการนอนไม่หลับรุนแรงมากยิ่งขึ้น มาดูกันว่าปัญหาทางจิตใจทั้งหลาย เป็นอย่างไร ส่งผลต่อโรคนอนไม่หลับอย่างไรบ้า

Read more

โรคนอนไม่หลับกับการใช้ยา บุหรี่ และสารเสพติด ปัจจัยกระตุ้นโรคที่พึงระวัง !

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับ หรือมีอาการนอนหลับยาก ร่างกายมักจะมีอาการอ่อนเพลีย เครียด ขาดสมาธิในการทำกิจกรรมระหว่างวันร่วมกับคนอื่น ๆ ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างมาก ซึ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับ มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และในบางครั้งยังมีความสัมพันธ์กับการใช้ยา บุหรี่ และสารเสพติดอีกด้วย ว่าแต่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เราจะพาคุณไปติดตามกันอย่างละเอียดดังต่อไปนี้

Read more

โรคอาร์เอสแอล อีกหนึ่งตัวการก่อให้เกิดโรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับมักจะทำให้ผู้ที่เป็นโรคเกิดอาการอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ และไม่มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวัน โรคนอนไม่หลับมีสาเหตุได้หลายประการและมีความสัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ อีกด้วย เช่น โรคอาร์เอสแอล

Read more