ผู้สูงวัย

ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

วิธีออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัย

สุขภาพที่เสื่อมโทรมในผู้สูงอายุ ย่อมส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันหลายๆ ด้าน การทำงานนัก หรือใช้แรงมากเกินไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่กระนั้นการออกกำลังกายก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

Read more