ภัยใกล้ตัวจากไขมัน

ภัยใกล้ตัวจากไขมัน ไตรกลีเซอร์ไรด์

ภัยใกล้ตัวจากไขมัน
ภัยใกล้ตัวจากไขมัน

ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์(Tryglycerides) หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือได้เห็นในผลการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเจ้าไขมันตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไขมันตัวร้าย ถ้าค่าไตรกลีเซอร์ไรด์สูงคุณหมอ

Read more