ภาวะวัยทองในผู้ชาย

ภาวะวัยทองในผู้ชาย ตอนที่3

ภาวะวัยทองในผู้ชาย
ภาวะวัยทองในผู้ชาย

ภาวะ วัยทอง ในผู้ชายและอาการต่างๆที่เป็นตัววัดเช่น ในเรื่องของอารมณ์ ในเรื่องของการนอน ในเรื่องของกล้ามเนื้อ ความฟิตและความเฟิร์มของรูปร่างเปลี่ยนไป เริ่มจะมีไขมันรอบเอว มีพุงใหญ่ขึ้นทั้งๆที่น้าหนักเท่าเดิม แต่ไม่สามารถจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ตัวเดิมๆได้ หลายคนอาจสงสัยว่าเพราะ

Read more

ภาวะวัยทองในผู้ชาย ตอนที่ 2

ภาวะวัยทองในผู้ชาย
ภาวะวัยทองในผู้ชาย

อย่างที่เราทราบกันค่ะว่า ผู้ชาย ก็มีภาวะวัยทองได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงประมาณ สามถึงสี่ปีก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และอาการเบื้องต้นที่จะสังเกตได้นั้นก็คือเรื่องของ Morning erection การตื่นตัวของอวัยะเพศในตอนเช้านั่นเองค่ะ หากน้อยกว่าสิบครั้งต่อเดือน

Read more

ภาวะวัยทองในผู้ชาย

ภาวะวัยทองในผู้ชาย
ภาวะวัยทองในผู้ชาย

วัยทอง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนจะต้องเผชิญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้วัยทองจะไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บที่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนกังวลกันก็ตาม แต่ภาวะวัยทองนั้นก็อาจสร้างปัญหาให้กับคุณๆทั้งหลายไม่มากก็น้อย นั่นก็เพราะในภาวะวัยทองนั้นมักจะมาพร้อมกับปัญหาสุขภาพบางอย่าง แต่ไม่ได้น่า

Read more