มองอะไรในแง่บวก

แก้นิสัยคนมองอะไรในแง่ลบ ลดความเครียดได้

คนเราทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมองโลกและสิ่งรอบตัวในแง่บวกและแง่ลบอยู่เสมอ การที่จะมองโลกในแง่เดียวเลยก็เป็นสิ่งที่ไม่พอดีสำหรับการใช้ชีวิตของคนเราเท่าไหร่นัก ดังนั้น หากอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ต้องรู้จักมองโลกให้อยู่แบบกึ่งกลางอยู่เสมอ ไม่มองในแง่ดีจนเกินไปจนทำให้ดูเหมือนกับเป็นคนโลกสวยที่คอยมีความคิดที่คัดแย้งกับผู้อื่น

Read more