ยารักษาโรคนอนไม่หลับ

ข้อควรรู้กับการใช้ยาบางชนิดเพื่อรักษาโรคนอนไม่หลับอย่างถูกต้อง

การบำบัดและรักษาโรคนอนไม่หลับนั้น มีด้วยกันหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีการเหล่านั้นคือ การใช้ยาเพื่อทำการรักษา ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคนอนไม่หลับที่มีประสิทธิภาพ และควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็พึงตระหนักว่า การใช้ยานอนหลับ เป็นการรักษาที่ปลายเหตุเท่านั้น มาดูกันว่า สามารถใช้ยาชนิดใดบ้างเพื่อรักษาโรคนอนไม่หลับ

Read more