รักษาไมเกรนด้วยสมุนไพร

รักษาไมเกรนด้วยสมุนไพร

รักษาไมเกรนด้วยสมุนไพร

ไมเกรน คือโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีอาการปวดหัวเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างอย่างรุนแรง บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ซึ่งโรคนี้ไม่ได้เกิดจากการที่มีพยาธิหรือเนื้องอกในสมองเลยนะคะ โรคไมเกรนมักจะเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่ในสภาวะสภาพแวดล้อมที่กดดันจึงก่อให้

Read more