วิธีกินเจ

ประโยชน์ของการกินเจ

ประโยชน์ของการกินเจ และ ผักต้องห้าม

เทศกาลกินเจ 9 วัน แต่เดิมเป็นประเพณีของชาวจีน เทศกาลกินเจ หรือ กินแจ (อักษรจีน: 九皇勝會 Jiǔ huán Shèng huì; ฮกเกี้ยน: กิ้วอ๋องเซ่งโห่ย; อังกฤษ:The Nine Emperor Gods Festival หรือ อักษรจีน: 九皇大帝誕; ฮกเกี้ยน: กิ้วอ๋องไต่เต้ตั้น) หรือบางแห่งเรียกว่า ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีแบบลัทธิเต๋ารวม 9 วัน กำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี