สติ

ความฉลาดทางอารมณ์

วิธีเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

เรื่องของ EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเรื่องที่มีคนพูดกันเยอะแยะ และเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญกันมากในปัจจุบันนี้ และมีคนพูดถึงวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เยอะแยะมากมาย บางทีก็แนะนำมาเป็นข้อๆ ให้ปฏิบัติตามกันไปเป็นข้อๆ แต่หากจะเอาแบบสะเด็ดน้ำ ให้เหลือแต่แก่นแกนมันเพียงข้อเดียว ก็สามารถทำได้ !

Read more