สวยขาวแบบสาวพม่า

ทานาคาทา

ทานาคาทาแล้วสวยขาวแบบสาวพม่า

ทานาคา (Tanaka) ต้นไม้อันลือชื่อของพม่าเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า LIMONIA

ACIDISSIMA LINN. นื้อไม้ทานาคาส่วนที่เป็นเปลือก และผิวเนื้อไม้จะมีกลิ่นหอมเย็นอ่อน ๆ มีสีออกเหลืองนวล พบมากทางภาคเหนือตอนล่างของพม่า สาวพม่ารู้จักใช้ทานาคามานานกว่า 200 ปี  เวลาใช้ก็นำเอาท่อนไม้ทานาคามาฝนกับแผ่นหินและน้ำสะอาด แล้วใช้ทาผิวโดยจะเน้นที่ใบหน้าเป็นพิเศษทานาคาเป็นต้นไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณของประเทศพม่า

Read more