ห่างไกลเบาหวาน

เบาหวาน

รู้ทันโรคภัย อยู่อย่างไรให้ห่างไกลเบาหวาน

“เบาหวาน” เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่สร้างผลกระทบกับชีวิตประจำวันได้ร้ายแรงไม่แพ้โรคอื่น ๆ นั่นเพราะโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนได้อีกนานาชนิด เช่น โรคไตเรื้อรัง จอประสาทตาเสื่อม ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละโรคจัดอยู่ในกลุ่ม โรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการคุมระดับน้ำตาลในเลือด

Read more