ห้องนอน

นอนไม่หลับ

3 เคล็ดลับหลับสบาย เพียงเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนใหม่ให้น่านอนยิ่งขึ้น

โรคนอนไม่หลับ ไม่ใช่โรคร้ายแรง ไม่ใช่โรคติดต่อเหมือนโรคอื่น ๆ เช่น โรคหวัด แต่โรคนอนไม่หลับมักเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย อาจพบได้มากหรือน้อยแล้วแต่บุคคล ซึ่งผลที่ตามมาทำให้เสียงาน เสียสุขภาพ ความจำสั้นลง และท้ายสุดอาจบั่นทอนความสุขในชีวิต บทความนี้เราจึงอยากนำเสนอวิธีต่อสู้โรคนอนไม่หลับ

Read more