อันตรายจากเกลือ

โซเดียม คืออะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

อันตรายของเกลือ

ปัจจุบันมักมีคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณโซเดียมในอาหารที่เรารับประทาน โซเดียมที่เราบริโภคกันเป็นประจำ ก็คือโซเดียมที่อยู่ในรูปของ “เกลือแกง” (เกลือ มีส่วนประกอบอยู่ ๒ อย่าง คือโซเดียมกับคลอไรด์) และน้ำปลา ซึ่งมีรสเค็ม จากการสำรวจพบว่าคนไทยกินเกลือที่มีอยู่ในอาหารและเครื่องปรุงรส โดยเฉลี่ยวันละประมาณ ๗ กรัม

Read more