อาการไอ

รู้จักสาเหตุของ โรคไอเรื้อรัง เพื่อการดูแลสุขภาพตลอดปี

อาการไอเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมมาสร้างความระคายเคืองภายในช่องจมูกหรือระบบทางเดินหายใจ จึงทำให้ร่างกายเกิดการตอบสนองเป็นอาการไอเพื่อขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ซึ่งอาการไอปกติทั่วไปมักเกิดได้กับผู้เป็นโรคหวัดหรือหวัดใหญ่ เนื่องจากมีการติดเชื้อไวรัสภายในทางเดินหายใจ เมื่อหายป่วยก็จะหยุดอาการไอไปได้ … Read more