อาหารคลีน Clean Food

อาหารคลีน Clean Food Good For You ตอนที่ 2

อาหารคลีน Clean Food

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเราทราบกันแล้วว่าอาหารคลีนฟู๊ดก็คืออาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด ตอนนี้จะมาลงรายละเอียดถึงเรื่อง เราจะเลือกอาหารคลีนฟู้ดอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะในปัจจุบันนี้อาหารทุกอย่างถูกปรุงแต่งให้มีรสชาติน่ารับประทานจนแยกแยะไม่ออก

Read more