อาหารต้านมะเร็ง

อาหารต้านมะเร็ง

อาหาร 5 ชนิดที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

หนึ่งโรคร้ายที่ไม่มีใครอยากเป็น อย่างมะเร็งเพราะเป็นสิ่งที่คร่าชีวิตคนไปมาก มะเร็ง มีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการสำคัญที่สุดคือมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การทานอาหารจำพวกไขมัน ไม่ทานผักผลไม้ สูบบุหรี่เป็นต้นรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ด้วย

Read more