อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารกับกรุ๊ปเลือด ตอนที่ 2

อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพ

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วกับ เรื่องอาหารมีความสัมพันธ์กับกรุ๊ปเลือดอย่างไร ซึ่งทราบกันแล้วใช่มั้ยคำว่ามนุษย์กลุ่มแรกในโลกหรือที่เรียกว่ายุคดึกดำบรรพ์นั้น ส่วนใหญ่จะมีเลือดกรุ๊ป O และยังชีพด้วยการออกล่าสัตว์มาเป็นอาหาร และต่อมาจึงได้มีการพัฒนาการขึ้นมากลายเป็น กรุ๊ปเลือด A ใน

Read more