เคล็ดลับสมาธิดี

เคล็ดลับช่วยให้มีสมาธิดี เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

หลายท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสมาธิที่ดีแน่วแน่ ย่อมช่วยการงานหรือสิ่งเราให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือ การทำงานหรือแม้แต่งานอดิเรกต่าง ๆ ออกมาได้ผลเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะผู้ที่มีสมาธิที่ดีย่อมมีความแน่วแน่ต่อสิ่งตรงหน้าที่ทำ ก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าผู้ที่ขาดสมาธิ ไม่สามารถรวบรวมศูนย์ความนึกคิดไว้ที่จุด ๆ เดียวได้

Read more