โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน

บริโภคอย่างไรห่างไกลโรคกระดูกพรุน

หากกล่าวถึงเรื่องโรคกระดูกพรุน แล้วเรามักจะนึกถึงผู้สูงอายุวัยชราที่จะมีสภาพร่างกายเสื่อมตามอายุ ซึ่งสาเหตุหลักที่แท้จริงเกิดจากการละเลยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์บำรุงกระดูก และข้อ หรือ ขาดสารอาหารขาดการดูแลบำรุงเสริมสร้างจึงทำให้เสื่อมเร็วและแตกหักง่ายจนถึงขั้นไม่สามารถใช้การได้อีกเลยและส่งผลในยามวัยชราแต่เราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

Read more