โรคความดันโลหิตสูง

คุณล่ะ Number เท่าไร..ไขข้อข้องใจเรื่อง โรคความดันสูง

โรคความดันสูง เป็นภาวะที่คุกคามคุณภาพชีวิตและทำให้คนไทยเสียชีวิตประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ นับว่าเป็นสถิติที่สูงมาก เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องใส่ใจ