โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ จากฮิวแมนเมตานิวโมไวรัส (hMPV) อันตรายที่มากกว่าไข้หวัด

โรคปอดอักเสบจากฮิวแมนเมตานิวโมไวรัส (hMPV) เป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุ 1 – … Read more