โรคร้ายภัยหน้าฝน

ดูแลตนเอง

โรคร้าย ภัยหน้าฝน

อากาศประเทศไทยในช่วงนี้ค่อนข้างแปรปรวน ทั้งๆ ที่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ด้วยสภาพอากาศแปรปรวน เช่นนี้เอง จึงทำให้้หลายๆ คนมีอาการป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Read more