โรคลิ้นหัวใจ

เหนื่อยง่าย ใจเต้นผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณของ โรคลิ้นหัวใจ

โรคลิ้นหัวใจ เป็นโรคร้ายที่มักไม่มีอาการแสดงในช่วงแรก จะเริ่มสังเกตชัดที่อายุ 40 ปี โดยมักสังเกตได้จากผู้ป่วยจะรู้สึกเหนื่อยง่าย … Read more