โรคอาร์เอสแอล

โรคอาร์เอสแอล อีกหนึ่งตัวการก่อให้เกิดโรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับมักจะทำให้ผู้ที่เป็นโรคเกิดอาการอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ และไม่มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวัน โรคนอนไม่หลับมีสาเหตุได้หลายประการและมีความสัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ อีกด้วย เช่น โรคอาร์เอสแอล

Read more