โรคเครียด

โรคเครียด

10 วิธีแก้ “โรคเครียด” ในที่ทำงาน

มนุษย์ทำงานทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ทั้งพนักงานบริษัท ครู อาจารย์ ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการล้วนต้องประสบปัญหาความเครียดจากการทำงานทุกคน ไม่ว่าจะมาจากผู้บัญคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องหรือลูกค้า คู่ธุรกิจที่เราต้องติดต่อประสานงานด้วย สิ่งเหล่านี้เมื่อต้องประสบพบเจอหรือสะสมไปเรื่อย ๆ อย่างก่อให้เกิดโรคเครียดได้

Read more