โรคไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง

โรคไขมันในเลือดสูง คุมได้จากเมนูอาหาร

โรคไขมันในเลือดสูง (ค่าไขมันรวมมากกว่า 200 มก./เดซิลิตร) เป็นโรคที่คุกคามสุขภาพของคนไทยมากเป็นอันดับต้น ๆ ใกล้เคียงกับโรคความดันและเบาหวาน เนื่องจากไลฟ์สไตล์คนไทยที่นิยมบริโภคอาหารมัน ของทอด ขนมกรุบกรอบ ไอศกรีมหวานมัน รวมถึงชากาแฟที่เติมนมข้นเติมน้ำตาลในปริมาณที่สูง