โรคไข้เลือดออก

มีจุดแดงและไข้สูง ต้องสงสัย โรคไข้เลือดออก !

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานาน เนื่องจากอยู่ในเขตภูมิศาสตร์แบบร้อนชื้น ซึ่งทำให้ยุงลายซึ่งเป็นยุงพาหะนำเชื้อไวรัส “เด็งกี่” หรือ Dengue … Read more