โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังป้องกันได้เพียงหลีกเลี่ยงอาหาร 4 ประเภท

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Diseasesจะเกิดจากพฤติกรรมในด้านการดำเนินชีวิตของตัวเราเอง และไม่สามารถติดต่อหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ โรคนี้จะเริ่มมีการเติบโตอย่างช้าๆ เพราะเมื่อเริ่มมีอาการแสดงออกมาก็จะเป็นตอนที่เกิดการเรื้อรังของโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และ โรคเรื้อรังนี้มีทั้งหมด 14 โรคด้วยกัน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง โรคสมองเสื่อมเป็นต้น